بهترین تیم فنی سال 2021

انتخاب شایسته بخش خدمات فنی اندوسکوپی شرکت ماورای فنون  به عنوان بهترین تیم سرویس اندوسکوپی سال 2021

توضیحات

انتخاب شایسته بخش خدمات فنی اندوسکوپی شرکت ماورای فنون را به عنوان بهترین تیم سرویس سال 2021 توسط کمپانی FUJIFILM ژاپن را به مدیریت ، واحد خدمات پس ازفروش و اعضای خانواده گروه ماورای فنون تبریک عرض می نمائیم.