تست نشتی

 تست نشتی یکی از مراحل مهم شستشوی دستگاه آندوسکوپ می باشد. زیرا در صورت وجود نشتی و غوطه وری دستگاه در مایعات برد الکترونیکی و دوربین انتهایی  و فیبرهای نوری آسیب می بینند و هزینه هنگفتی صرف تعمیر دستگاه خواهد شد . توجه نمایید که ایجاد هرگونه آسیب فیزیکی به بدنه و لوله های داخلی دستگاه و همچنین عدم انجام تست نشتی  «خطای کاربری» بوده و شامل وارانتی تعمیرات نخواهد بود. بر طبق استاندارد کمپانی فوجی فیلم  تست نشتی خشک باید بین هر مریض انجام شود . و تست نشتی تر می باید هر روز و به دقت انجام شود.

قبل از انجام تست نشتی نکات زیر را رعایت نماییدتا به برد های الکترونیکی آندوسکوپ آسیب نرسد :

  • درون شلنگِ دستگاه نشت سنج باید خشک بوده و حتی یک قطره آب درون آن نباشد. همچنین پیچ آن از سمت دستگاه محکم باشد.
  • اتصال نشت سنج به آندوسکوپ باید در جایی خشک انجام گیرد و کانکتور نور باید کاملا خشک باشد.
  • دستگاه نشت سنج ضد آب نیست . بنابراین از خیس شدن و غوطه وری آن در آب جلوگیری نمایید.

تست نشتی خشک (DRY) :

  • نشت سنج را با توجه به نکات فوق الذکر به آندوسکوپ وصل نمایید.
  • آنقدر باد بزنید تا عقربه روی عدد ۲۰ قرار گیرد. اکنون ۳۰ ثانیه زمان بگیرید.
  • سپس بوسیله اهرم زوایا به آندوسکوپ به آرامی زاویه بدهید. اگر در طول ۳۰ ثانیه عقربه بیش از ۳ درجه ( معادل ۳ کیلو پاسکال) یا از محدوده سیاه رنگ مشخص شده پایین آمد آندوسکوپ نشتی دارد.

تست نشتی تر(WET) :

تمام مراحل مانند تست نشتی خشک می باشد با این تفاوت که باید تمام آندوسکوپ را درون یک ظرف آب غوطه ور نمایید و به دقت تمامی قسمت های آن را بررسی نمایید تا حباب خارج نشود . توجه کنید که ممکن است حباب ها بسیار ریز باشند.

** توجه نمایید که تست نشتی خشک ۸۰ درصد و تست نشتی تر ۱۰۰ درصد نشتی را به شما نشان خواهند داد.**

مشاهده فیلم آموزشی